What if the Church logo

Welcome

Our Ministry Partners

Avenue of Life - Kansas City Metro

Basehor-Linwood Public Schools

City Union Mission - Kansas City, MO

Crosslines - Kansas City, KS

Desoto School District

Freedom Fire Youth Ministries - Kansas City, MO

Gillis Community Center - Kansas City, MO

Gracious Promise - Kansas City, KS

Habitat for Humanity - Kansas City Metro

Harvesters Food Bank - Kansas City, MO

Hillcrest Transitional Housing - Kansas City Metro

Hope Center - Kansas City, MO

Hope Faith Ministries - Kansas City, MO

Kansas City Rescue Mission - Kansas City, MO

Kansas City, Kansas Public Schools

Kansas City, Missour Public Schools

Lighthouse Maternity Ministry - Kansas City, MO

Mission Adelante - Kansas City, KS

Mission House Network - Kansas City, KS

Olathe School District

Rachel's Tea House - Kansas City, KS

Salvation Army - Kansas City Metro

Shawnee Community Services - Shawnee, KS

Shawnee-Mission School District

True Light - Kansas City, MO

Uplift Homeless Outreach - Kansas City, KS

Urban Scholastic Center - Kansas City, KS

Youth Front - Kansas City, KS

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon